Polacy mają wyjątkową kulturę Mają wszystko...

Wniosek

Ojciec 14.12.2020

W swojej książce The Kingdom Without Workers Krugman przyjmuje trzy założenia. Pierwsza z nich jest mało znana: że gospodarka rynkowa rozwinie się spontanicznie, że nie będzie banku centralnego, który egzekwowałby prawo cenowe, a konkurencja spontanicznie alokuje zasoby.Drugie założenie Krugmana jest takie, że fir


Czytaj więcej...